Felnőtt kliensek esetében, a problémafeltáró beszélgetést követően a pácienssel együtt, közösen jelöljük ki a konzultáció vagy tanácsadás célját, kereteit.

Az aktuális probléma határozza meg az alkalmazott módszert (beszélgetés, képi imagináció, relaxációs technikák és EMDR módszer), valamint a konzultáció hosszát.

Gyermekek részére integratív szemléletű tanácsadást folytatok játékokkal, bábokkal, rajz és egyéb tesztekkel.

A tudattalan tartalmak feltárásához szívesen alkalmazom gyermekeknél az álmokat és szimbólumokat, meséket, projektív rajzteszteket, művészetterápiás módszereket (festés, rajzolás), valamint az imaginativ / képi módszert.

Egyszerű vagy komplex traumák esetén, a traumatikus emlékek újrafeldolgozása, az EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) módszer segítségével történik úgy felnőttek, mint gyermekek és serdülők részére egyaránt.
A felmerült nehézségek megoldása - a szülők bevonásával – szülőkonzultációval történik.
 

© 2010 pszimol.hu. Minden jog fenntartva.