Felnőtt kliensek esetében, a problémafeltáró beszélgetést követően a pácienssel együtt, közösen jelöljük ki a konzultáció vagy tanácsadás célját, kereteit.

Az aktuális probléma határozza meg az alkalmazott módszert (beszélgetés, képi imagináció, relaxációs technikák), valamint a konzultáció hosszát.

Gyermekek részére integratív szemléletű tanácsadást folytatok játékokkal, bábokkal, rajz és egyéb tesztekkel.

A tudattalan tartalmak feltárásához szívesen alkalmazom gyermekeknél az álmokat és szimbólumokat, meséket, projektív rajzteszteket, művészetterápiás módszereket (festés, rajzolás), valamint az imaginativ / képi módszert.

A felmerült nehézségek megoldása - a szülők bevonásával – szülőkonzultációval történik.
 

© 2010 pszimol.hu. Minden jog fenntartva.